HT1

09:45, 30/01/2019

Ông Nguyễn Văn Chuyên, Ủy viên HĐQT CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (MCK: HT1) vừa thông báo đăng ký mua vào 10,21 triệu cổ phiếu HT1. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 31/1 đến 28/2/2019.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia