Huawei

10:09, 28/02/2020

Ngày 27/2, Huawei đã công bố công ty sẽ xây dựng một nhà máy sản xuất các sản phẩm viễn thông vô tuyến mới ở Pháp, phục vụ cho Châu Âu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia