huy động vốn bằng ICO

09:32, 15/03/2018

Huy động vốn bằng tiền ảo (ICO) hiện được xem là cách gọi vốn nhanh nhất, song các start-up cần cân nhắc kỹ nhằm tránh rủi ro.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia