huyện Bắc Bình

15:22, 14/05/2021

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận vừa đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với sở ngành liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát tiến độ các dự án du lịch trên địa bàn huyện Bắc Bình.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia