huyện Hòa Vang

08:09, 03/12/2020

4 dự án khu đô thị mới sẽ được tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện sơ tuyển.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia