huyện Nông Cống

14:52, 27/12/2021

Đó là dự án khu dân cư mới phía Đông đường Lam Sơn có quy mô diện tích khoảng 20,6ha tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hoá. Tổng vốn đầu tư dự án khoảng 1.383 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia