huyện Vạn Ninh

13:00, 04/10/2019

Sau 1 năm đóng băng, thị trường bất động sản tại Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) đang có những khởi sắc nhất định sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng và tách thửa...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia