Hwang Kyo-ahn

08:05, 12/03/2017

Phe phản đối bà Park Geun-hye đã tiến hành cuộc biểu tình lần thứ 20 và cũng là cuối cùng tại Quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm thủ đô Seoul, sau năm tháng tiến hành các cuộc biểu tình hàng tuần.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia