Instanta

09:16, 25/08/2021

Công ty TNHH Louis Dreyfus Company Châu Á (LDC) vừa công bố việc ký kết thỏa thuận liên doanh với Instanta Sp. z o.o. (Instanta), để xây dựng và vận hành nhà máy cà phê hòa tan sấy lạnh tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia