IOC Biên Hòa

07:41, 11/11/2021

Sau 05 năm triển khai thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2015-2020, VNPT đã đồng hành với Đồng Nai đẩy mạnh triển khai ứng dụng VT-CNTT và đã đạt những thành tựu đáng ghi nhận. Đây là nền tảng vững chắc để hai bên tiếp tục hợp tác toàn diện giai đoạn 2021-2026.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia