iOS 13

07:44, 23/09/2019

Hệ điều hành iOS 13 đã được chính thức phát hành cho iPhone 6S trở đi, cùng ngày Apple mở bán iPhone 11.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia