Iphone 8

11:50, 21/12/2018

Tòa án Đức vừa đưa ra phán quyết cấm bán iPhone 7 và iPhone 8 tại thị trường nước này vì vi phạm bằng sáng chế của Qualcomm. Trước đó, tòa án Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm bán đối với 7 dòng iPhone

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia