Iran

07:50, 09/03/2020

Trên mạng xã hội lan truyền video, ghi lại cảnh một máy bay không người lái (UAV) Iran đang theo dõi và giám sát một máy bay không người lái quân đội Mỹ trên không phận Syria.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia