Javelin

20:26, 25/06/2021

FGM-148 Javelin, loại tên lửa chống tăng vác vai của Mỹ được đưa vào thay thế tên lửa chống tăng M47 Dragon. Javelin được thử nghiệm thành công trên nhiều phương tiện chiến đấu, phát triển theo yêu cầu của quân đội Mỹ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia