K-market

17:47, 04/05/2021

Từ ngày 27/4 – 6/5/2021, tại 4 cửa hàng K-market đã diễn ra tuần lễ ẩm thực Jeonbuk 2021, mang đến cho người tiêu dùng Hà Nội không gian ẩm thực thu nhỏ của tỉnh Jeonbuk (Hàn Quốc).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia