KCN - đô thị - dịch vụ Phú Bình

09:16, 07/11/2021

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ huyện Phú Bình thuộc địa phận xã Tân Hòa, xã Lương Phú và thị trấn Hương Sơn có quy mô 900 ha.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia