KCN Tiền Hải 2

08:05, 31/05/2022

Hai khu công nghiệp Thái Thượng, Tiền Hải 2 được HĐND tỉnh Thái Bình quy hoạch 1/2.000, tổng diện tích hơn 1.107 ha.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia