kế hoạch kinh doanh Bibica

08:18, 24/01/2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (HoSE: PAN) vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt phương án chào mua cổ phiếu BBC của Công ty cổ phần Bibica.

"Nội chiến" ở Bibica sắp kết thúc?
14:43, 25/12/2020
Ngọc Bích
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia