kế hoạch kinh doanh HBC

07:55, 13/01/2022

Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình dự kiến doanh thu năm nay là 20.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 420 tỷ đồng. Hiện doanh nghiệp chưa công bố kết quả kinh doanh năm 2021.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia