Kế hoạch phát triển nhà năm 2022

15:55, 13/05/2022

Trong năm 2022, Long An sẽ thực hiện chương trình phát triển nhà ở với tổng diện tích tăng thêm khoảng 6,8 triệu m2. Đồng thời, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 29,1m2 sàn/người.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia