kế hoạch phát triển nhà ở

07:48, 09/06/2021

Chương trình phát triển nhà ở là cơ sở để thành phố chủ động kiểm soát việc phát triển nhà ở trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2021–2030. Từ đó, đáp ứng cơ bản nhu cầu nhà ở của người dân, gắn với phát triển đô thị theo hướng xanh, thông minh, bền vững.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia