Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

16:49, 23/12/2021

Tính đến cuối năm 2021, Đồng Nai có 1.309 dự án đang triển khai và 435 dự án chưa thực hiện. Phần lớn những dự án chưa thực hiện có diện tích đất lớn. Các địa phương đề xuất hủy bỏ 410 dự án có diện tích hơn 8.200 ha.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia