Kênh truyền hình FBNC

14:36, 23/12/2019

Sự kiện “Dòng tiền bất động sản năm 2020” do Kênh truyền hình FBNC và Tổng đài Địa ốc phối hợp tổ chức tại TP.HCM sáng ngày 7/1/2020. Thương Gia là đối tác truyền thông của sự kiện này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia