kết quả kinh doanh năm 2021 của OCB

15:18, 26/01/2022

Kết thúc năm 2021, Ngân hàng OCB đạt 5.519 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 25% so với năm trước. Trong năm 2022, OCB dự kiến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận ở mức 25% - 30%, ROE trên 20%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia