kết quả kinh doanh thua lỗ

11:22, 20/07/2022

Trong quý II/2022, Chứng khoán Tiên Phong báo lỗ trước thuế 161,2 tỷ đồng khi cắt lỗ loạt khoản đầu tư gồm cổ phiếu và trái phiếu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia