Kho bạc nhà nước TP.HCM

16:40, 13/05/2022

Với mức dự thu ngân sách nhà nước năm 2022 là 72.000 tỷ đồng, TP.Thủ Đức (TP.HCM) lọt Top 5 địa phương có dự thu ngân sách lớn nhất cả nước, chỉ xếp sau: TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia