không đưa đất vào sử dụng

16:30, 31/01/2023

Theo báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường, tỉnh Đồng Nai cho biết trong thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tiến độ sử dụng đất của các tổ chức đã được giao đất, cho thuê đất.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia