Không gian hỗ trợ khởi nghiệp

09:20, 29/07/2019

Mới đây, không gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Nghệ An - một không gian làm việc chung tại Trung tâm Thông tin Khoa học và công nghệ và Tin học do Sở khoa học và Công nghệ Nghệ An hình t

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia