Khu công nghiệp Đất Cuốc

11:05, 05/08/2019

Kỳ hạn của trái phiếu là 24 tháng với lãi suất bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,5%/năm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia