Khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm

09:46, 19/01/2022

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa chấp thuận chủ trương quy hoạch hai đồ án lớn trên địa bàn tỉnh. Hai đồ án được phê duyệt là quy hoạch khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm gần 185 ha và quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nghèn 2.577 ha.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia