Khu đô thị mới Cái Tắc - Thạnh Hòa

08:00, 11/07/2022

Hai dự án khu đô thị gồm Khu đô thị mới Ngã Bảy 3 tại TP Ngã Bảy CTCP Tập đoàn Địa ốc Cát Tường làm chủ đầu tư và Khu đô thị mới Cái Tắc - Thạnh Hòa, huyện Châu Thành A do liên doanh Công ty TNHH Oleco - NQ và CTCP Bất động sản Mỹ là nhà đầu tư.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia