khu đô thị tại TP. Sầm Sơn

13:20, 23/02/2021

Hai khu đô thị vùa được phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 là Phân khu B – Khu đô thị du lịch Nam Sầm Sơn, TP. Sầm Sơn và phân khu D - khu đô thị du lịch sông Đơ, TP. Sầm Sơn.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia