Khu du lịch quốc gia Đan Kia – Suối Vàng

09:46, 29/04/2021

Khu du lịch quốc gia Đan Kia – Suối Vàng là Khu du lịch quốc gia thứ hai của Lâm Đồng sau Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Khu du lịch này gần 4.000 ha, thuộc TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia