Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

16:21, 15/11/2021

Công ty cổ phần Hàng hải VSICO được nghiên cứu, khảo sát, đầu tư dự án Khu cảng cạn VSICO Quảng Trị tại Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia