khuyến nghị nắm giữ

08:30, 29/09/2020

Mirae Asset khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu DIG của Tổng CTCP Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Corp) với giá mục tiêu 15.400 đồng/cp do việc chủ trương hợp tác với Him Lam chưa được thông qua không ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh 2020 và 2021 của công ty.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia