Kiến nghị rút giấy cửa hàng xăng dầu

08:55, 23/02/2022

Sau gần 1 tháng tiến hành kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) trên toàn quốc đã lập biên bản, xử phạt và kiến nghị rút giấy phép nhiều cửa hàng xăng dầu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia