kinh doanh đòi nợ

07:13, 10/08/2017

Bộ Tài chính vừa đưa ra lấy ý kiến về Nghị định bãi bỏ Nghị định 104/2007/NĐ - CP của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia