kinh doanh thực chiến 4.0

12:20, 07/10/2022

Đây là chương trình được tài trợ hoàn toàn từ nguồn ngân sách nhà nước, nhằm giúp doanh nghiệp có cách tiếp cận với khách hàng đa chiều, tạo được giá trị lớn nhất cho doanh nghiệp

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia