kinh tế 2022

08:05, 07/02/2022

Năm 2021 mặc dù đại dịch Covid tác động sâu rộng đến nền kinh tế Việt Nam, nhưng vẫn có những điểm sáng như xuất khẩu tăng, vốn đầu tư nước ngoài tăng cao. Điều này cho thấy Việt Nam vẫn là điểm lựa chọn của các nhà đầu tư ngoại.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia