KLB

17:26, 28/04/2017

Trong quý 1/2017, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế 58 tỷ đồng. Nợ xấu giảm nhẹ chiếm 0,95%, tương ứng 207 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia