Kỹ năng mềm

15:45, 18/09/2022

Những người trẻ tuổi ở Trung Quốc ngày càng mất niềm tin và thất vọng với công việc và cuộc sống. Trong đó, một số người hiện đang quay lưng lại với nền văn hóa hối hả đã “nghiền nát tinh thần” của họ qua các thách thức từ thất nghiệp gia tăng đến sa thải nhân viên và bất ổn kinh tế.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia