Kỹ năng mềm

11:50, 03/09/2018

Đầu tư chưa bao giờ là trò chơi của cảm xúc. Thời gian cũng chưa bao giờ được ấn định trở thành thước đo để đánh giá về một nhà đầu tư lão luyện. Mọi cách thức đầu tư đều có nguyên tắc của riêng nó..

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia