lấn chiếm đất vàng

14:32, 28/03/2021

Chủ đầu tư và đơn vị thi công ngang nhiên xâm phạm, chiếm đất, thuộc quyền sở hữu hợp pháp của người dân, mặc dù chưa có thỏa thuận, đền bù cho chủ đất.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia