lãng phí tài nguyên

07:45, 14/07/2022

Các dự án treo, chậm tiến độ đã và đang gây lãng phí tài nguyên, gây nợ đọng về thuế. Đặc biệt, còn gây bức xúc trong dư luận và làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Nghệ An.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia