Lenovo A6000

10:08, 15/12/2016

2 điện thoại Lenovo A319 và Lenovo A6000 bị tố chứa trình download có khả năng lén lút tải và cài adware gây khó chịu cho người dùng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia