Liên doanh Vietsovpetro

12:05, 18/09/2019

Dự án trị giá 1.600 tỷ đồng tại khu đất vàng ở thành phố Vũng Tàu của Vietsovpetro đã xây đến tầng 32 nhưng thiếu tiền nên quyết định trả lại khu đất đồng thời thống nhất với tỉnh về phương án giải qu

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia