loạt dự án trọng điểm

14:02, 21/11/2019

Quảng Ninh, cụ thể là Tp. Hạ Long sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm để hoàn thành đúng mục tiêu đã đề ra.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia