lỗi đánh máy

10:45, 21/08/2018

BCTC kiểm toán năm 2017 đã hoàn thiện được 4 tháng, đến nay Habeco mới đính chính về tổng số tiền thuế phải nộp tăng hơn 448 tỉ đồng và số phải thu tăng hơn 15 tỉ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia