lợi ích thương mại của RCEP

15:00, 17/04/2022

Bên cạnh việc sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường khu vực, RCEP cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp dễ dàng khai thác lợi ích của các hiệp định đã có và thúc đẩy chuỗi sản xuất trong khu vực...

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia