lợi nhuận trước thuế riêng lẻ

07:23, 07/01/2022

VietinBank đặt mục tiêu lợi nhuận riêng lẻ và hợp nhất trước thuế tiếp tục cải thiện mạnh mẽ, tăng 10% - 20% trong năm 2022. Tổng tài sản dự kiến tăng trưởng khoảng 5% - 10% và tỷ lệ nợ xấu dưới 2%.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia